Košická Kunsthalle bude opäť patriť media artu

V Kunsthalle/Hale umenia sa uskutoční výstava súčasného mediálneho umenia pod hravým a výstižným názvom CREATIVE PLAYGROUNDS. Uvedie viacerých autorov z domácej a zahraničnej media artovej scény, ale priblíži aj inovatívne projekty, ktoré svojou témou a koncepciou oscilujú medzi umením a vedou. Divák bude mať možnosť vzhliadnuť umelecké koncepty z prostredia prestížneho festivalu Ars Electronica, ktorý sa koná každoročne v rakúskom Linzi a „vyskúšať si“ diela v podobe digitálnych interaktívnych inštalácií.

Vďaka veľkoformátovým videoprojekciám a bohatej edukačnej časti sa vie každý dostať „pod kožu“ súčasného mediálneho umenia. Podľa organizátorov výstava poukazuje na interdisciplinárne myslenie v súčasnom umení, zdôrazňuje jeho význam a má byť inšpiratívna pre akéhokoľvek diváka. Ako hovorí jeden z kurátorov výstavy Richard Kitta, „media art – to je široké pole možností a žánrov. Je to aj návod, ako kreatívne prežiť v dnešnom virtualizovanom svete a nestratiť sa“.

„Kreatívne ihriská“ – ako nazvali výstavu kurátori Richard Kitta a Michal Murin, pôsobiaci v Ateliéri nových médií na košickej Fakulte umení – obsahuje diela, ktoré sú kompatibilné s dnešnými technologickými trendmi a často ich charakterizuje interaktívnosť či performatívnosť. Hravosť je mediálnemu umeniu blízka a mnohé prezentované diela môžu diváka zaujať práve tým, že sú hravé a komunikatívne.

Výstava Creative Playgrounds vznikla v spolupráci K13 – Košické kultúrne centrá a DIG gallery, partnerom projektu European Digital Art & Science Network pod vedením Ars Electronica a je dôležitou aj z pohľadu aktuálne prebiehajúceho projektu Košice – UNESCO Creative City of Media arts, ktorému velí tím Creative Industry Košice. Výstava sa koná v dvoch cykloch – od 20. júla a od 24. augusta a potrvá do 17. 9. 2017.

Partnermi projektu sú: Ars Electronica / European Digital Art & Science Network, CIKE (Creative Industry Košice) a Fakulta umení TUKE.

X