Výstava MASS pokračuje svojou treťou edíciou

Výstava MASS 2018 / vol. 3, ktorá bude sprístupnená v Galérii Alfa v Kasárňach/Kulturparku od 6. do 16. marca, predstaví „crossoverový“ výber diel z ateliérov Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TUKE. Exhibícia prezentuje študentov a pedagógov, ktorí sa pohybujú na poli súčasného mediálneho umenia alebo priamo či nepriamo inklinujú k jeho aktuálnym témam.

Slovenskú scénu mediálneho umenia už vyše desaťročie výrazne ovplyvňujú aktivity košickej Fakulty umení. Ateliér Nové médiá zaznamenáva od roku 2004 mnohé úspechy v lokálnom aj medzinárodnom prostredí. Svojou činnosťou a v spolupráci s košickou DIG gallery prispel v roku 2017 k zisku prestížneho titulu UNESCO Creative City of Media Arts. Edície výstav MASS (Media Art Slovak Scene) skenujú umelecký priestor v tejto oblasti, iniciujú a podporujú samotných umelcov v ich prezentácii.

Podujatie sa koná pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty umení TU v Košiciach.

Vernisáž: 6. marca 2018 o 17:00 hod.

X