Do košickej Kunsthalle mieri súčasné mediálne umenie

Výstava MASS 2017 / vol. 1 uvedie výber diel aktuálnej generácie študentov a absolventov ateliérov orientovaných na súčasné mediálne umenie z prostredia Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie umení v Banskej Bystrici a bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Media art je umeleckým žánrom, ktorý je v našom prostredí nie úplnou neznámou, napriek tomu sa kurátori výstavy domnievajú, že je propagácia týchto foriem umenia je stále potrebná a žiadúca. Aj preto sa rozhodli odprezentovať tvorbu ateliérov, ktoré existujú už niekoľko rokov a pozitívne profilujú mladé generácie umelcov.

Návštevníci výstavy MASS 2017 / vol. 1 budú mať možnosť si pozrieť veľkoformátové projekcie súčasného video art-u, vybrané digitálne a interaktívne inštalácie a v neposlednom rade diela z oblasti game art-u, ktoré reagujú na najnovšie trendy v hernom priemysle. Okrem toho budú mať možnosť možnosť zhliadnuť rôzne prístupy v tvorbe, ktorá využíva rôzne technologické a inovatívne postupy, ako aj autorské koncepcie, ktoré charakterizujú stratégie v súčasnom umení.

„O mediaarte sa veľa hovorí, ale málokto vie a uvedomuje si, aké sú jeho základné východiská,“ vysvetľuje jeden z kurátorov výstavy a pedagóg Fakulty umení TU Košice Richard Kitta: „V Kunsthalle budú môcť návštevníci vidieť reálnu exhibíciu, toho, čo vlastne generujú novo-medialistické ateliéry na vysokých umeleckých školách na Slovensku a aký je ich skutočný potenciál, napríklad z pohľadu kreatívneho priemyslu.

Zdá sa, že kreatívna misia pod názvom MASS (Media Art Slovak Scene) má svoj jasný cieľ. A fakt, že bude prezentovaná v Košiciach, nie je náhodný. Metropola východu po získaní „nálepky“ Európskeho mesta kultúry 2013 siaha po získaní ďalšieho titulu s názvom – Unesco Creative City of Media arts.

Ostáva iba pevne veriť, že výstava MASS 2017 / vol. 1, ktorá potrvá do 16. apríla 2017, sa stane rovnako jedným z dôležitých podujatí, ktoré potvrdia tieto ambície.

MASS (Media Art Slovak Scene) 2017 / vol. 1

  • Kunsthalle / Hala umenia, Rumanova 1, Košice
  • vernisáž: 9. marec 2017 / 18:00
  • Vstupné je 1 €
  • organizátori: K13 + Mesto Košice + Fakulta umení TU KE + DIG gallery
  • kurátori: Michal Murin (FU/BB) + Richard Kitta (FU) + Ján Šicko (BA) + Ján Adamove (BB)
  • partneri: Akadémia umení BB + Vysoká škola výtvarných umení BA

X