14670695_1292170860795931_6419402404378726667_n

DIG GALLERY

Projekt DIG gallery je zameraný na reflexiu, podporu a rozvoj technológií, vedy a súčasných foriem elektronického umenia, v domácom i zahraničnom kontexte. V rokoch 2012 a 2013 bude realizovaný výstavný plán DIG gallery na Garbiarskej ulici, ktorý predstavuje široké spektrum aktivít a prezentácií súvisiacich s kreatívnym dizajnom a aplikáciou nových technológií v súčasnom umení. Projekt DIG gallery počíta s aktívnou participáciou relevantných domácich a zahraničných inštitúcií. Realizované aktivity projektu majú aj konferenčný, edukačný a komunitný charakter. Podprojekt DIG augmented predstavuje outdoorový variant DIG gallery. Ide o stálu digitálnu intervenciu do verejného priestoru prostredníctvom technológie Augmented Reality. Špecifické exteriéry mesta Košice sú doplnené virtuálnymi modelmi umeleckých diel, ktoré sú vizualizované v reálnom čase.

UPCOMING EVENTS

No Events on The List at This Time

X